Dieselrefusion fra Italien

Transportører kan få godtgjort en del af udgifterne til forbrugsafgiften på diesel tanket i Italien.

Afgiften skal søges refunderet ved hjælp af et specielt ansøgningsskema og kan derfor ikke indgå i momsrefusionsproceduren. Vi er gerne behjælpelige med udfyldelse og indsendelse af Deres ansøgninger. Kontakt os venligst for yderligere oplysninger.

Hvem kan søge om refusion af afgiften?
Alle i EU registrerede virksomheder kan ansøge om refusion for transportkøretøjer over 7,5 tons totalvægt med euroklasse 3 eller højere.

Fra 01.01.2020 refunderes der maksimalt for 1 liter diesel pr. kørt km pr. køretøj.

Ansøgningsperioder:
Der søges kvartalsvis.
Ansøgningen skal være de italienske myndigheder i hænde senest den sidste dag i måneden efter det kvartal, der ansøges for.

Refusionssatsen pr. liter:
Følgende beløb bliver godtgjort pr. liter diesel

01.10.2020 - 31.12.2020: 0,21418000 EUR
01.07.2020 - 30.09.2020: 0,21418000 EUR
01.04.2020 - 30.06.2020: 0,21418000 EUR
01.01.2020 - 31.03.2020: 0,21418000 EUR
01.10.2019 - 31.12.2019: 0,21418000 EUR
01.07.2019 - 30.09.2019: 0,21418000 EUR
01.04.2019 - 30.06.2019: 0,21418000 EUR
01.01.2019 - 31.03.2019: 0,21418000 EUR
01.10.2018 - 31.12.2018: 0,21418000 EUR

bh international momsagentur aps
Thorsvej 8
DK-6330 Padborg
Tlf.: +45 7367 0160
Fax: +45 7367 0165
CVR-nr.: 11189695

Momsrefusion

Tlf.: +45 7367 0160
E-mail: info@bhi.dk


 

Dieselrefusion

Tlf.: +45 7367 0860
E-mail: diesel@bhi.dk

 

Bogholderi

Tlf.: +45 7367 0868
E-mail: account@bhi.dk 

© 2021 bh International Momsagentur | Privatlivspolitik