England

Momssats


5%, 20%

Minimumsbeløb


GBP 130,- pr. kvartalsansøgning
GBP 16,- pr. årsansøgning

En årsansøgning løber fra den 1. juli i et givent år til den 30. juni året efter. Ansøgningsfristen er seks måneder efter slutningen af ansøgningsperioden.

Dvs. at en ansøgning fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021 skal søges senest den 31.12.2021.

Hvad refunderes der på ?


Der refunderes moms på virksomhedsrelaterede omkostninger.
Dog kun hvis fakturaen er korrekt udstedt.

Hvilke krav stilles der til bilagene ?


- Leverandørens navn, adresse og momsnummer
- Modtagerens navn, adresse og momsnummer
- Udstedelsesdato
- Ydelsens art og mængde
- Bruttobeløb
- Nettobeløb
- Momsbeløb
- Momssats

Forenklet faktura/kassebilag accepteres op til brutto GBP 250,-

Specielle regler


Fakturaerne skal fremsendes i original per post/kurer.
(fakturaer, der modtages elektronisk kan stadig fremsendes per e-mail).

bh international momsagentur aps
Eksportvej 2
DK-6330 Padborg
Tlf.: +45 7367 0160
Fax: +45 7367 0165
CVR-nr.: 11189695

Momsrefusion

Tlf.: +45 7367 0160
E-mail: info@bhi.dk


 

Dieselrefusion

Tlf.: +45 7367 0860
E-mail: diesel@bhi.dk

 

Bogholderi

Tlf.: +45 7367 0868
E-mail: account@bhi.dk 

© 2024 bh International Momsagentur | Privatlivspolitik