Dieselrefusion fra Slovenien

I Slovenien er det muligt at få godtgjort en del af udgifterne til dieselskat. Afgiften skal søges refunderet ved hjælp af et specielt ansøgningsskema og kan derfor ikke indgå i momsrefusionsproceduren. Vi er gerne behjælpelige med udfyldelse og indsendelse af Deres ansøgninger. Kontakt os venligst for yderligere oplysninger.

Hvem kan søge om refusion af afgiften?
Alle EU virksomheder kan ansøge om refusion for transportkøretøjer med en totalvægt på min. 7,5 tons og for busser med minimum 9 siddepladser.

Ansøgningsperioder
Refusionsansøgningerne kan indsendes månedligt, kvartalsvist eller helårligt. Ansøgningerne skal være myndighederne i hænde senest den 31.03. i det derpå følgende år.

Refusionssatsen pr. liter
Følgende beløb bliver godtgjort pr. liter diesel.

01.05.2024 - 31.05.2024: 0,09538 EUR
01.04.2024 - 30.04.2024: 0,09538 EUR
01.03.2024 - 31.03.2024: 0,08377 EUR
01.02.2024 - 29.02.2024: 0,06267 EUR
01.01.2024 - 31.01.2024: 0,06267 EUR

 

bh international momsagentur aps
Eksportvej 2
DK-6330 Padborg
Tlf.: +45 7367 0160
Fax: +45 7367 0165
CVR-nr.: 11189695

Momsrefusion

Tlf.: +45 7367 0160
E-mail: info@bhi.dk


 

Dieselrefusion

Tlf.: +45 7367 0860
E-mail: diesel@bhi.dk

 

Bogholderi

Tlf.: +45 7367 0868
E-mail: account@bhi.dk 

© 2024 bh International Momsagentur | Privatlivspolitik