Dieselrefusion fra Slovenien

I Slovenien er det muligt at få godtgjort en del af udgifterne til dieselskat. Afgiften skal søges refunderet ved hjælp af et specielt ansøgningsskema og kan derfor ikke indgå i momsrefusionsproceduren. Vi er gerne behjælpelige med udfyldelse og indsendelse af Deres ansøgninger. Kontakt os venligst for yderligere oplysninger.

Hvem kan søge om refusion af afgiften?
Alle EU virksomheder kan ansøge om refusion for transportkøretøjer med en totalvægt på min. 7,5 tons og for busser med minimum 9 siddepladser.

Ansøgningsperioder
Refusionsansøgningerne kan indsendes månedligt, kvartalsvist eller helårligt. Ansøgningerne skal være myndighederne i hænde senest den 31.03. i det derpå følgende år.

Refusionssatsen pr. liter
Følgende beløb bliver godtgjort pr. liter diesel.

01.01.2021 - 31.01.2021: 0,05767 EUR
01.12.2020 - 31.12.2020: 0,05767 EUR
01.11.2020 - 30.11.2020: 0,05767 EUR
01.10.2020 - 31.10.2020: 0,05767 EUR
01.09.2020 - 30.09.2020: 0,03884 EUR
01.08.2020 - 31.08.2020: 0,01898 EUR
01.07.2020 - 31.07.2020: 0,02119 EUR
01.06.2020 - 30.06.2020: 0,06047 EUR
01.05.2020 - 31.05.2020: 0,11645 EUR
01.04.2020 - 30.04.2020: 0,07729 EUR
01.03.2020 - 31.03.2020: 0,06272 EUR
01.02.2020 - 28.02.2020: 0,06272 EUR
01.01.2020 - 31.01.2020: 0,06272 EUR

 

 

 

bh international momsagentur aps
Thorsvej 8
DK-6330 Padborg
Tlf.: +45 7367 0160
Fax: +45 7367 0165
CVR-nr.: 11189695

Momsrefusion

Tlf.: +45 7367 0160
E-mail: info@bhi.dk


 

Dieselrefusion

Tlf.: +45 7367 0860
E-mail: diesel@bhi.dk

 

Bogholderi

Tlf.: +45 7367 0868
E-mail: account@bhi.dk 

© 2021 bh International Momsagentur | Privatlivspolitik