Norge

Momssats


25%

Minimumsbeløb


NOK 2.000,- pr. kvartal
NOK 200,- pr. kalenderår

Bilag fra 2020 og fremefter:

NOK 5.000,- pr. kvartal
NOK 500,- pr. kalenderår

Hvad refunderes der på ?


Der refunderes moms på virksomhedsrelaterede omkostninger.
Dog kun hvis fakturaen er korrekt udstedt.

Hvilke krav stilles der til bilagene ?


Bilag over NOK 1.000,-

- Leverandørens navn, adresse og momsnummer
  (momsnummer skal angives med MVA efter nummeret)
- Modtagerens navn, adresse og momsnummer
- Udstedelsesdato
- Ydelsens art og mængde
- Bruttobeløb
- Nettobeløb
- Momsbeløb
- Momssats

Samtlige oplysninger skal være påført af leverandøren. Bilag over NOK 1.000 som ikke er udstedet til virksomheden og som er betalt med kreditkort, accepteres hvis en kopi af kreditkortet medsendes.

Bilag på maks. NOK 1.000 (brændstof)

- Leverandørens navn, adresse og momsnummer
  (momsnummeret skal angives med MVA efter nummeret)
- Udstedelsesdato
- Ydelsens art og mængde
- Bruttobeløb
- Momssats
- Kreditkortnummer eller navn på firma

Bilaget skal dog påtegnes/underskrives af chaufføren eller vognmanden, der også skal angive hvad købte er brugt til, f.eks. "Tankning af lastbil".

Det er leveringsdatoen, der er gældende for hvilket år en faktura skal ansøges i. Hvis en ydelse er leveret i et givent år og fakturaen er udstedt året efter, skal fakturaen søges i det år, ydelsen er leveret.

Specielle regler


bh international momsagentur aps
Eksportvej 2
DK-6330 Padborg
Tlf.: +45 7367 0160
Fax: +45 7367 0165
CVR-nr.: 11189695

Momsrefusion

Tlf.: +45 7367 0160
E-mail: info@bhi.dk


 

Dieselrefusion

Tlf.: +45 7367 0860
E-mail: diesel@bhi.dk

 

Bogholderi

Tlf.: +45 7367 0868
E-mail: account@bhi.dk 

© 2024 bh International Momsagentur | Privatlivspolitik