Zwrot akcyzy ze Słowenii

Przewoznikom zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym przysluguje prawo do ubiegania się o zwrot części akcyzy zapłaconej w cenie paliwa napedowego zakupionego w Słowenii.

Wnioski o zwrot akcyzy nie stanowia części procedury o zwrot podatku VAT. W związku z powyższym BHI oferuje usługi polegające na załatwieniu wszelkich formalności związanych z rejestracją Państwa firmy, a następnie wykonaniem wniosków o zwrot akcyzy.

Komu przysługuje zwrot akcyzy?
Przewoznikom posiadającym siedzibe na terenie UE, używajacych pojazdy o masie całkowitej powyżej 7,5 tony do ktorych napedu dokonuja zakupu oleju napedowego w Slowenii.

Okresy wnioskowania
Wnioski miesięczne, kwartalne lub roczne.
Najpóźniej do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy zwrot.

01.03.2024 - 31.03.2024: 0,08377 EUR
01.02.2024 - 29.02.2024: 0,06267 EUR
01.01.2024 - 31.01.2024: 0,06267 EUR

 

Więcej szczegółów dotyczących niezbędnej dokumentacji do wykonania wniosków o zwrot akcyzy w ramach usług oferowanych przez BHI uzyskają Państwo kontaktujac sie z nami.

 

 

bh international momsagentur aps
Eksportvej 2
DK-6330 Padborg
Telefon: +45 7367 0160
Fax: +45 7367 0165
Nr. NIP: DK11189695

Zwrot VAT

Telefon: +45 7367 0160
E-mail: info@bhi.dk


Zwrot akcyzy

Telefon: +45 7367 0860
E-mail: diesel@bhi.dk

Ksiegowosc

Telefon: +45 7367 0868
E-mail: account@bhi.dk

© 2024 bh International Momsagentur | Polityka prywatności