Zwrot VAT

Podmioty zarejestrowane jako płatnicy podatku VAT od towarów i usług mogą ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego w innym państwie członkowskim, jak również w niektórych krajach spoza UE. Możliwość zwrotu uzależniona jest od wymogów i przepisów obowiązujących w danym kraju członkowskim, do którego wniosek zostanie skierowany. Termin na złożenie wniosku jest nieprzekraczalny. Wniosek o zwrot VAT z kraju unijnego musi być złożony nie później niż do 30-go września roku następującego po roku kalendarzowym, którego wniosek dotyczy. Wniosek do kraju spoza UE należy złożyć najpóźniej do 30-go czerwca roku następującego po zakończonym roku kalendarzowym, którego wniosek dotyczy. Przekroczenie tych terminów skutkuje utratą możliwości odzyskania podatku VAT. Więcej informacji na temat zwrotu VAT oraz wymogów dotyczących faktur znajduje się w zakładce po prawej stronie ekranu. Zachęcamy również do nawiązania bezpośredniego kontaktu z BHI.

 

bh international momsagentur aps
Eksportvej 2
DK-6330 Padborg
Telefon: +45 7367 0160
Fax: +45 7367 0165
Nr. NIP: DK11189695

Zwrot VAT

Telefon: +45 7367 0160
E-mail: info@bhi.dk


Zwrot akcyzy

Telefon: +45 7367 0860
E-mail: diesel@bhi.dk

Ksiegowosc

Telefon: +45 7367 0868
E-mail: account@bhi.dk

© 2024 bh International Momsagentur | Polityka prywatności