Norwegia

Stawka VAT


25%

Kwota minimalna


2000 NOK (wniosek kwartalny)
200 NOK (wniosek roczny)

Co jest podstawa do zwrotu?


Koszty związane z działalnością gospodarczą.
Tylko jeżeli faktura zawiera wszystkie formalne wymogi.

Jakie sa wymagania dotyczace zalaczników?


Faktury w kwocie powyżej 1000 NOK

- nazwa, adres i numer identyfikacji podatkowej dostawcy
  (po numerze identyfikacji podatkowej musi być podana adnotacja „MVA”)
- nazwa, adres i numer identyfikacji podatkowej nabywcy
- data faktury
- ilość i rodzaj towarów i  usług objętych dostawą
- kwota brutto
- cena netto (bez VAT)
- kwota podatku VAT
- stawka podatku VAT

Wszystkie dane formalne na fakturze wykazuje wystawca. Faktury uproszczone(paragony) na kwotę powyżej 1000 NOK, które nie zawieraja danych nabywcy i które opłacane są kartą kredytową, są akceptowane jeżeli razem z fakturą uproszczona przesłana zostanie kopia  pierwszej  strony karty kredytowej która poslużyła przy  zakupie / zapłacie.


Faktury uproszczone (paragony)  na maksymalną kwotę brutto 1000 NOK powinny wykazywac nastepujace:

- nazwa, adres i numer identyfikacji podatkowej dostawcy
  (po numerze identyfikacji podatkowej musi być podana adnotacja „MVA”)
- data faktury
- kwota brutto
- stawka podatku VAT
- ilość i rodzaj towarów i  usług objętych dostawą
- numer karty kredytowej lub nazwa firmy.

Faktura uproszczona musi być podpisana przez kierowcę lub przewoźnika, który  także  powinien wskazać / opisać cel zakupu, np. „zatankowanie pojazdu ciężarowego”.

O terminie składania wniosku decyduje data dostawy towarow/ usług. Jeśli usługa świadczona jest w jednym roku, a faktura wystawiona została w kolejnym, wniosek musi obejmować okres, w którym świadczona była usługa.

Szczegolne zasady


bh international momsagentur aps
Eksportvej 2
DK-6330 Padborg
Telefon: +45 7367 0160
Fax: +45 7367 0165
Nr. NIP: DK11189695

Zwrot VAT

Telefon: +45 7367 0160
E-mail: info@bhi.dk


Zwrot akcyzy

Telefon: +45 7367 0860
E-mail: diesel@bhi.dk

Ksiegowosc

Telefon: +45 7367 0868
E-mail: account@bhi.dk

© 2024 bh International Momsagentur | Polityka prywatności