Francja

Stawka VAT


2,1%, 5,5%, 10% i 20%

Kwota minimalna


400 EUR (wniosek kwartalny)
50 EUR (wniosek roczny)

Co jest podstawa do zwrotu?


Koszty związane z działalnością gospodarczą.
Tylko jeżeli faktura zawiera wszystkie formalne wymogi.

Jakie sa wymagania dotyczace zalaczników?


- nazwa, adres i numer identyfikacji podatkowej dostawcy
- nazwa, adres i numer identyfikacji podatkowej odbiorcy
- data faktury
- ilość i rodzaj towarów i usług objętych dostawą
- cena brutto (z VAT)
- cena netto (bez VAT)
- kwota podatku VAT
- stawka podatku VAT

Akceptowane są faktury uproszczone o maksymalnej kwocie brutto 150 EUR.

Szczegolne zasady


Paragony za opłaty drogowe uiszczaną gotówką akceptowane są tylko jeżeli  zostana wypelnione na rewersie każdego paragonu o następujące dane:

- pieczęć firmowa,
- imię i nazwisko kierowcy,
- numer rejestracyjny pojazdu,
- cel podróży.

bh international momsagentur aps
Eksportvej 2
DK-6330 Padborg
Telefon: +45 7367 0160
Fax: +45 7367 0165
Nr. NIP: DK11189695

Zwrot VAT

Telefon: +45 7367 0160
E-mail: info@bhi.dk


Zwrot akcyzy

Telefon: +45 7367 0860
E-mail: diesel@bhi.dk

Ksiegowosc

Telefon: +45 7367 0868
E-mail: account@bhi.dk

© 2024 bh International Momsagentur | Polityka prywatności